Indeklima

Radonsikring og hvorfor et ventilasjonsanlegg kan bli din venn

Radonsikring og hvorfor et ventilasjonsanlegg kan bli din venn
Radon er en usynlig, luktfri, skadelig radioaktiv gass som siver opp fra undergrunnen og trenger seg inn i boliger som ikke er beskyttet mot radon.

Målinger viser at rundt 150 000 norske bolighus, altså over 10 % av landets bolighus, er utsatt for høy eller spesielt høy radonfare. Norge, Sverige og Finland er landene i verden med høyest konsentrasjon av radon i inneluft, noe som har gjort dette til et satsingsområde for norske myndigheter.

Antallet forventes å falle med årene, da boliger i dag bygges stadig tettere, og en del av regelverket krever at de bygges med mekanisk ventilasjon.

Det kan likevel være greit å være på den sikre siden og sjekke radonnivået i boligen.

Radongrenseverdier og anbefaling om reduksjon

Boligens radonnivå bør være under 100 Bq/m³.

1. Radoninnhold under 100 Bq/m³

Hvis boligen har et nivå under 100 Bq/m³, er alt i orden. Man må fortsatt sørge for å lufte godt ut. Har boligen et ventilasjonsanlegg, vil det ta seg av jobben for deg. På denne måten holdes radonnivået i boligen lavt – og så er ventilasjon alltid bra for inneklimaet generelt. Sørg også for å vedlikeholde boligen løpende slik at den holdes tett.

2. Radoninnhold mellom 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³

Hvis boligen har et radoninnhold på mellom 100 Bq/m³ og 200 Bq/m³, bør du sjekke om du kan redusere radonnivået med bedre ventilasjon. Igjen vil et ventilasjonssystem komme til nytte. Et ventilasjonsanlegg er stilt inn til å skifte ut all luft i boligen én gang hver 2. time. Du kan også se om det er mulig å tette sprekker i grunnmuren. Det kan også være lekkasjer ved rørskjøter eller lignende hvor radon kan trenge inn. Dersom du ikke får redusert radonnivået til under 100 Bq/m3, kan du vurdere å etablere et radonsug under boligen (se punkt 3).

3. Radoninnhold over 200 Bq/m³

Ligger boligen på over 200 Bq/m³, må du vurdere mer omfattende tiltak, som å etablere et radonsug – et spesielt ventilasjonssystem – under bygningen. Det finnes selskaper på nett som kan hjelpe deg med dette.

Innholdet av radon i luften er oppgitt i enheten Bq/m³ (becquerel pr. kubikkmeter).

Vil du vite mer om radon? Læs om hvad radon er, og hvordan trænger det ind i din bolig?

Har du oppdaget et høyt radonnivå i din bolig? Les her om Bli kvitt (mye) radon i boligen med god ventilasjon.

Skrevet av: Marie, Danfilter

 

Kilder:
Dr.dk
Radimet.dk
SST.dk

 

Leser neste

Inneklimaet og din søvn
Partikkelforurensning – Vår tids store helseproblem