Hvilken vei skal filteret sitte?

t er viktig at filteret sitter riktig vei i ventilasjonsanlegget. På Filterhusets filtre med plastikk kant, sitter det en pil så du kan se hvilken vei det skal sitte.

Har du et Standardfilter i anlegget ditt, kan du se hvilken vei det skal sitte med hjelp av fargene på filteret. Hvis du er usikker på hvilken vei filteret skal sitte, kan du alltid kontakte Kundeservice.

Luftens retning gjennom filteret 

Det kan være vanskelig å se hvilken vei luften går, men som regel går luften gjennom filteret mot midten av ventilasjonsanlegget. Det vil si, mot varmeveksleren som oftest er en sekskantet grønn kasse i midten av anlegget.

Det er viktig at du monterer filteret ditt riktig vei. Standardfiltrene våre har en progressiv fiberstruktur, som sikrer en optimal filtrering. Vi har farget fibrene, så du lett kan se forskjell på inngangssiden og utgangssiden. Logikken er enkel. Blå betyr støvet side. Hvit betyr ren side.

Standardfilteret sitter riktig når luften går inn i den blå siden, og ut av den hvite. Det vil si at den hvite siden skal sitte mot midten av anlegget.

Har du et filter med fast ramme i anlegget, så sitter den en pil som viser hvilken vei luften går gjennom filteret. 

Velg den riktige filtertype

Der er stor forskjell på filtertypene våre. Både ift. hvor små partikler de kan filtrere, og hvilken vei de skal sitte. Vil du vite mer om de forskjellige filtertypene, og hva de kan gjøre for deg og inneklimaet ditt? Så kan du lese vår filtertypeveiledning her: ​

Standardfilter

 • Fjerner støv og skitt
 • Kan monteres på inn- og utsugning
 • G4 filterklasse
 • PM: 10

Pollenfilter

 • Forminsker allergigener
 • Montering på innsugningen
 • F7 filterklasse
 • PM: 2,5

SafeAir-filter

 • Fjerner skadelige partikler
 • Montering på innsugningen
 • F9 filterklasse
 • PM: 1,0

Kullfilter

 • Fjerner dårlig lukt
 • Ingen partikkelfiltrering
 • Monteres på innsugning med partikkelfilter