Dit helbred

Partikkelforurensning – Vår tids store helseproblem

Partikkelforurensning – Vår tids store helseproblem
Vi har været usatt for partikkelforurensning i flere hundrede år, men i takt med den teknologiske utviklingen har partikkelforurensningen rundt oss fått en annen karakter. I dag er mange byer i hele verden sterkt påvirket av den høye forurensningen, som er et alvorlig helseproblem. Og det er det også mange steder i Danmark.

Problemet med partikkelforurensningen er komplisert. Utledningen fra f.eks. boligoppvarmning påvirker luftkvaliteten i en lav høyde, som er der hvor vi er. Disse partiklene kommer inn i kroppen, og kan senere føre til sykdommer og andre plager. Partikkelforurensning har fått fokus i mediene, og betraktes nå som den type luftforurensning som er mest helseskadelig. Selv om vi har noen av de skarpeste lover og regler på området, er det fortsatt langt igjen.

Hvor kommer partiklene fra? 

Partiklene har forskjellige former og størrelser, men kommer alle fra forskjellige kilder som utleder partiklene direkte ut i luften eller via kjemiske og fysiske prosesser. 

Partiklene deles opp i forhold til størrelse: 
  • Partikler som er mindre end 0,1 µ kalles for ultra fine partikler ​
  • Partikler som er mindre end 2,5 µ kalles for fine partikler 
  • Partikler som er større end 2,5 µ kalles for grove partikler ​

Det er også her filterklassen på filteret kommer inn i bildet. Jo finere filtret er – jo flere av de bittesmå partiklene filtreres vekk. Derfor anbefaler vi alltid at du setter et Pollenfilter eller et SafeAir filter i anlegget ditt. Begge filtrerer vekk partikler som er mindre enn 2,5 µ.

Partiklene kan stamme fra naturlige kilder, men også fra menneskeskapte. Menneskeskapte kilder kan f.eks. være forbrenningsprosesser som vedovner, transportmidler og skip. De naturlige kildene kan være dyr, jord eller saltvanns sprut.
De menneskeskapte forurensningene er de største og mest alvorlige. Blant disse står forbrenningsprosesser (vedovner, biler, industri, skip m.m.), for i alt 64% av de menneskeskapte partikkelforurensningene. Alle forbrenningsprosessene utleder partikler som er mindre end 2,5 µ. Det betyder altså at du trenger et filter som kan filtrere vekk disse ultra fine partiklene, hvis du ønsker å forhindre at de skadelige partiklene kommer inn i hjemmet ditt.

Partiklenes effekt på helsen

Det var først på 90 tallet at mann begynte å undersøke sammenhengen mellom partikkelforurensning og redusert levealder. EU har opplyst at det er 288.000 for tidlige dødsfald i Europa som konsekvens av partikkelforurensning.

Uten at det skal virke som en hevet pekefinger, så kan partikkelforurensningen ha alvorlige konsekvenser for helsen. Effekten av partikkelforurensningen er lettere komplisert. Det hele kommer an på partiklenes størrelse og form, ettersom det er forskjell på om vi puster dem inn, og hvor de bliver avsatt i luftveiene.

Forskere har bevist at det er de fine partiklene som er de farligste – altså de som er mindre enn 2,5 µ. De grove partiklene fanges av kroppens egne forsvarsmekanismer i f.eks. nesen. Mens de mindre partiklene kan trenge igjennom forsvarsmekanismene, og sette seg i luftveiene. Når de fine og de ultra fine partiklene setter seg i luftveiene, kan det føre til en forverring av astma, andre lungesykdommer og i verste fall kreft. Hvis partiklene trenger inn i kretsløpet, kan de sette sig i blodbanene og medvirke til åreforkalkning og blodpropper.

Hold øye med nivået av finpartikler – for din helses skyld

Den stigende konsentrasjonen av finpartikler og CO2-indholdet i luften påvirker ikke kun din daglige trivsel, men kan også gi konsentrasjons- og søvnbesvær. På lang sikt kan store mengder av finpartikler også øke risikoen for hjertekar- og luftveissykdommer, og i verste fall lungekreft.

Vil du også gi deg og din familie de beste rammer? Vår BQ30 måler hjelper deg med å undersøke partikkel- og CO2-belastningen i boligen din.

BQ30 måleren er en luftkvalitets-monitor til kontroll av finpartikler og CO2-belastningen i boligen din. Partikkelmåleren måler tilstedeværelsen av to grupperinger av partikler – PM10 og PM 2,5. PM10 er de partiklene som har en maksimal diameter på 10 µm, og PM 2,5 er de helt små finpartiklene med en diameter på mindre enn 2,5 µm.

Disse partiklene er så små at du ikke kan se dem, men de er også så små at de kan trenge inn i lungeblærene. Partikler som har en størrelse på under 1 µm kan trenge helt inn i blodårene.

Hva kan du gjøre?

Vi kan selv minske forurensningen, og forhindre de fine og ultra fine partiklene i å trenge inn i vår bolig og vår arbeidsplass. Vi er i genomsnitt 80% av tiden innenfor. Derfor ville det ha stor effekt på forurensningen hvis luften i vår bolig og vår arbeidsplass er ren og uten skadelige partikler.

For å finne ut av om luften i og utenfor boligen din er forurenset, kan du måle nivået på de fine og de ultra fine partiklene. I tillegg kan du lufte ut mekanisk i stedet for naturlig utluftning via vinduer og dører.
Når du lufter ut mekanisk, sikrer du at luften som kommer inn i boligen din er ren for de skadelige partiklene. Det sørger filteret som sitter i ventilasjonsanlegget for, ettersom det fanger de skadelige partiklene før luften sendes inn i boligen.

Du vil fortsatt utsettes for forurensning fra de ting som forurenser inne i boligen. Det kan f.eks. være husdyr og matlagning. Innvendig forurensning er vesentlig mindre skadelig enn forurensningen fra de fine og de ultra fine partiklene som kommer utenfra.

Hvis du er usikker på hvilket filter du skal montere i ventilasjonsanlegget ditt, kan du alltid kontakte Kundeservice. Medarbeiderne våre har stor teknisk kunnskap om filtre, og stor erfaring innenfor faget. De kan gi deg råd om inneklima, filterklasse og filterbytte.


Skrevet av: Michelle, Danfilter

 

Kilder:
Miljø- og fødevarestyrelsen
Astma- og Allergi Danmark

 


Leser neste

Radonsikring og hvorfor et ventilasjonsanlegg kan bli din venn