Bærekraft

Vår bærekraftige profil

Vi har kun én jordklode, og den må vi ta godt vare på. Her på Filterhuset mener vi at det å skape en mer bærekraftig fremtid for oss alle er et felles ansvar. Derfor jobber vi hele tiden med å gjøre vår produksjon og salg av filtre mer bærekraftige.

Dette betyr blant annet:

Vi har vår egen produksjon av filtre her i Danmark

Noe som sparer oss for mye CO2 pr. produkt, både ved at vi har redusert transporten, men også fordi Danmark generelt har en mer bærekraftig produksjon enn mange andre land. DTU har gjort en studie som viser at et produkt produsert i Kina ender opp med å slippe ut opptil 10 ganger så mye CO2 som et danskprodusert produkt. Dette er fordi Danmark generelt sett har et større fokus på bærekraftig produksjon, og fordi transporten er redusert. (Du kan lese mer om vår bærekraftige produksjon på hjemmesiden til Danfilter B2B).

Vår nye maskin sparer ca. 30 tonn plast hvert år

Vi har gått til innkjøp av en ny maskin som i fremtiden vil spare oss for mye plast i produksjonen. Mange av våre filtre produseres nemlig i dag med en sort plastramme. Med vår nye maskin blir plastrammen overflødig, og filteret fylles ut med enda mer filtermateriale. Dette er vinn-vinn. Overgang til den nye produksjonen finner sted i løpet av 2021. Les mer om våre nye filtre her.

Filtrene produseres på grønn energi

Vi har fått installert solceller på taket vårt. Solcellene forsyner selskapet med grønn strøm, både i produksjonen og i resten av bygningen

Opptil 80 % av et filter er laget av resirkulert plast

Våre nåværende filtre er nemlig laget av syntetisk polyesterfiber, som er et plastprodukt. Du kan derfor sende våre filtre en kjærlig tanke når du leverer plastflaskene dine i panteautomaten. Det er i stor grad denne plasttypen vi bruker i filtrene.

Men også i resten av selskapet tar vi ansvar og tenker bærekraftig i våre valg. Dette inkluderer for eksempel:

At vi støtter mange gode formål, som Danske Hospitalsklovne, Knæk Cancer, Astma-Allergi og Redd Barna

At vi kun bruker FSC-sertifisert papir til trykksaker

At vi får levert lokalt produsert frukt og grønt

At vi samarbeider tett med lokale bemanningsbyråer slik at borgere med spesielle behov kan få en stabil jobb hos oss

Vi tror at vi sammen kan forme en grønnere fremtid. Derfor er vi hele tiden også på utkikk etter ting vi kan gjøre annerledes for å bli enda mer bærekraftige. Til det har vi også bruk for deg! Husk at vi gjerne vil høre fra deg dersom du har gode ideer til hvordan vi kan bli mer bærekraftige.

Henrik Friis, CEO i Danfilter og Filterhuset

Filterbytte er faktisk viktig for miljøet

Det er ikke kun fordi vi er interessert i ventilasjonsfiltre og inneklima at vi snakker om viktigheten av å bytte filtre. I noen tilfeller kan det være farlig å puste inn luften dersom filteret f.eks. inneholder soppsporer eller lignende, men et brukt filter har faktisk også en høy grad av antennelighet. Ettersom filtrene våre utelukkende er laget av brennbart materiale, kan de kastes og deretter omdannes til ny energi i form av sentralvarme og elektrisitet. Man kan derfor se på filteret som en slags gave til miljøet og inneklimaet.

Få filtre fra dine gamle flasker

For å bekjempe klodens plastproblematikk blir i dag en stor andel av plastflaskene og andre produkter laget av klar plast resirkulert. Ønsket om resirkulerbar plast har vært et krav fra vår side for valget av de leverandørene vi i Danfilter ønsker å samarbeide med. For oss har det vært en helt naturlig del av vår utvikling at vi kun velger å samarbeide med selskaper som har en grønn profil, jobber på miljøvennlige måter og bruker resirkulerte materialer.

Filterbytte er faktisk viktig for miljøet

Det er ikke kun fordi vi er interessert i ventilasjonsfiltre og inneklima at vi snakker om viktigheten av å bytte filtre. I noen tilfeller kan det være farlig å puste inn luften dersom filteret f.eks. inneholder soppsporer eller lignende, men et brukt filter har faktisk også en høy grad av antennelighet. Ettersom filtrene våre utelukkende er laget av brennbart materiale, kan de kastes og deretter omdannes til ny energi i form av sentralvarme og elektrisitet. Man kan derfor se på filteret som en slags gave til miljøet og inneklimaet.

Få filtre fra dine gamle flasker

For å bekjempe klodens plastproblematikk blir i dag en stor andel av plastflaskene og andre produkter laget av klar plast resirkulert. Ønsket om resirkulerbar plast har vært et krav fra vår side for valget av de leverandørene vi i Danfilter ønsker å samarbeide med. For oss har det vært en helt naturlig del av vår utvikling at vi kun velger å samarbeide med selskaper som har en grønn profil, jobber på miljøvennlige måter og bruker resirkulerte materialer.

Se en video om vår nye filterproduksjon.