Slik bytter du filter

Det er faktisk ikke så vanskelig å bytte ut filtrene i ventilasjonsanlegget. Hvem som helst kan klare det.
Markedet består av mange forskjellige anlegg, som selvfølgelig ser forskjellige ut og som derfor er forskjellige når det kommer til filterbytte.

Men generelt vil du få svar på mange spørsmål som gjelder det store flertallet av de nyere filtrene ved å lese her:

Luftens retning gjennom filteret

Det kan være vanskelig å se hvilken retning luftstrømmen har, men som hovedregel beveger luften seg gjennom filteret mot midten av ventilasjonsanlegget. Det vil si mot varmeveksleren, som vanligvis er en sekskantet grønn boks i midten av anlegget.

Det er viktig at du monterer filteret riktig vei. Vårt standardfilter har en progressiv fiberstruktur som sikrer optimal filtrering. Vi har farget fibrene slik at det blir lettere å skille mellom filterets innløpsside og utløpsside. Logikken er enkel. Blått betyr skitten side. Hvit betyr ren side.

Standardfilteret er satt i riktig når luften kommer inn på den blå siden og går ut på den hvite siden. Det vil si at den hvite siden skal vende mot midten av anlegget.

Dersom du har et filter montert i anlegget med en fast ramme, har vi satt på en etikett med en pil som viser hvilken vei luften skal passere gjennom filteret.

3 gode råd fra Filterhuset

Noter når du bytter filter

Det kan være vanskelig å huske forrige gang du byttet filter på anlegget. Derfor anbefaler vi at du skriver ned datoen for filterbyttet slik at du husker det til neste gang. Vi legger ved et klistremerke i pakken der du kan notere filterbyttedatoen på et lite skjema.

VIKTIG! Brukte filtre må kastes og håndteres som farlig avfall.

De er fylt med mikropartikler som kan være helseskadelige. Dersom filtrene har sittet i anlegget over lengre tid, kan det også finnes soppsporer på dem. Husk derfor å vaske hendene etter at du har tatt på dem.

Er du i tvil? 

På nettstedet finner du en brukermanual til ditt anlegg slik at kan du lese mer om det. 

3 sikre tegn på at filteret ditt må byttes

Filteralarmen lyser på betjeningspanelet

Det er dugg på innsiden av vinduene om morgenen

 Anlegget lager støy eller vibrerer mer enn vanlig

Filterbytte på Nilan Comfort 300 LR

Er du i tvil om hvordan du skal bytte filter på ditt ventilasjonsanlegg, kan du nedenfor se hvordan et filterbytte foregår på et av våre mest solgte anlegg.