Indeklima

Hva er radon, og hvordan trenger det inn i din bolig?

Hva er radon, og hvordan trenger det inn i din bolig?

Den radioaktive gassen radon forekommer naturlig i undergrunnen. Fra undergrunnen siver den opp og kommer inn i boligen blant annet gjennom små sprekker og revner i grunnmuren.


Er radon farlig?

Du kan verken se, lukte eller smake radon, men opphold i en bolig med radonholdig luft over flere år kan forårsake lungekreft. Kreftforeningen har anslått at radon i boliger bidrar til ca. 300 dødsfall årlig.

Det skal imidlertid sies at risikoen for å utvikle lungekreft er 20 ganger større hvis man i tillegg er røyker på toppen av det hele, sammenlignet med om man aldri har røykt.


Test for radon

Selv om påvirkningen av å oppholde seg i radonholdig luft først vil komme til syne etter flere år, kan det være greit å være på den sikre siden og undersøke boligens radonnivå.

Slik tester du hjemmets radonnivå:

1. Sjekk hvor der er mest radon i Norge

Du kan starte med å sjekke dette kartet fra DSA og Norges geologiske undersøkelse (NGU), som viser hvor i Norge der er mest radon. Men vær klar over at det fortsatt kan være et høyt radonnivå i boligen, selv om boligen ligger i et område med lav risiko – på samme måte kan boligen være fritt for radon, selv om du bor i et område med høy risiko. Kartet kan altså ikke brukes alene til å vurdere radonnivået i ditt hjem.

2. Test radonnivået i din bolig gjennom måling
For å være sikker på radonnivået i boligen, må radonnivået måles. Det finnes flere radonmålere på markedet som kan måle radonnivået i boliger og varsle i tide dersom nivået plutselig blir for høyt. I vinterhalvåret når vi fyrer opp og oppholder oss mer innendørs, trenger mer radon inn i huset nedenfra, og derfor er radonkonsentrasjonen også høyest i denne perioden. Radonnivået kan imidlertid variere mye fra den ene dagen til den andre, så derfor bør du gjøre målingen over minst 2 måneder i fyringssesongen.​Se Filterhusets utvalg av radonmålere her

Hvilke boliger er mest utsatt for radonstråling?

Om boligen din er utsatt for radonstråling, avhenger av flere forskjellige ting:

  • Sammensetningen av undergrunnen under boligen. Undergrunnen varierer geografisk i Norge – og derfor vil radonnivået også være høyere i enkelte områder.Boligens tilstand. Radon siver opp gjennom sprekker og revner i grunnmuren, så jo bedre stand boligen er i, desto bedre rustet vil den være til å holde gassen ute.

  • Året boligen ble bygget. Eldre boliger er ofte mer utsatte. I juli 2010 ble regelverket om radon endret ved at grenseverdiene ble forskriftsfestet. Dessuten ble det innført spesifikke krav til radonforebyggende tiltak ved oppføring av nybygg. Tiltaksgrensen og øvre grenseverdi ble satt til henholdsvis 100 Bq/m3 og 200 Bq/m3.

  • Boligens konstruksjon. Oppholdsrom nærme bakken vil ofte ha et høyere radonnivå. En kjeller med oppholdsrom kan ha et høyere nivå enn resten av boligen. Samtidig kan en kjeller uten oppholdsrom fungere som et ekstra rom hvor radongassen først må sive gjennom for å komme opp til boligen. Hvis boligen din ikke har en kjeller, kommer radongassen først inn i første etasje. Av samme grunn vil radonnivået i leiligheter ofte være lavere da de er høyere over bakken.

Har du oppdaget et høyt radonnivå i din bolig? Les her om Bli kvitt (mye) radon i boligen med god ventilasjon.

Har boligen et ventilasjonsanlegg? Les her om Radonsikring og hvorfor ventilasjonsanlegget kan være din venn.


Skrevet av: Marie, Danfilter

Kilder:
Radimet.dk
SST.dk
Cancer.dk

Leser neste

Vet du at røken fra din egen vedovn forurenser både inne og ute
Inneklimaet og din søvn