Claus fra Søborg

Claus fra Søborg

Claus Andersen fra Søborg, Danmak henvendte sig til Filterhuset i 2017. Han opplevde luktplager fra en av naboenes vedovn, og ettersom Claus og hans familie bor nærme en motorvei, var de også bekymret for partikkelnivået rundt boligen deres.

En regnfull formiddag i november det samme året, besøkte en av våres filtereksperter Claus. Formålet med møtet var å måle partikkelkonsentrasjonen, og for å finne den helt riktige løsningen for familien fra Søborg. Filtereksperten målte en høyere partikkelkonsentrasjon rundt Claus sitt hus enn det som er normalt og sundt. Vanligvis er det ikke mulig å måle luftbårne partikler i regnvær, men målingen viste allikevel en lettere forhøyet konsentrasjon av partikler.
Når Claus byttet filtrene på familiens Nilan VP18 ventilasjonsanlegg viste det seg at Standardfiltrene var fulle av sot og kullpartikler.


Det menes at partiklene kommer fra en eiendom i nærheten som brenner gamle paller ca. 100 meter fra friskluftinntaket. Noen dager senere, og i bedre vær, målte vi på ny rundt Claus sitt hus. Da viste målingen en ennå høyere konsentrasjon av skadelige partikler. Målingen viste at Claus og hans familie bodde i et usunt område, hvor luften utenfor faktisk på sikt kunne bli helseskadelig.
Etter flere undersøkelser, samtaler med Claus og andre kunder, så gikk det opp for os at det var behov for et ennå finere filter enn det daværende fineste filteret – F7 Pollenfilter.

Ut ifra Claus sin case, begynte Filterhuset utviklingen av våres nye F9 SafeAir filtre. Filtrene har blitt testet hos Teknologisk Institutt, og i Filterhusets eget testsenter. Ettersom våres kunders erfaringer alltid inngår i produktutviklingen våres, er testpersoner som Claus viktige for utviklingsavdelingen våres.
Ved å dele sine erfaringer i denne prosessen fik Claus løst problemet sitt med partikkelforurensningen og luktplagene, samtidig med at han bidrog med gode data for utviklingen av det nye filteret.

Den målte konsentrasjon av partikler rundt familiens bolig i Søborg er unormal høy og naturligvis alarmerende.
Standardfilteret tar kun 11% av de ultra fine partiklene i størrelsen 100-750 nm. Ultra fine partikler er så små, at de ikke kan ses med det blotte øye. Men vi vet at nettopp disse partiklene er de mest helseskadelige. De blir tatt opp i blodet via lungene og er bla. kreftfremkallende.
Et SafeAir filter tar 63% av de ultra fine partiklene og er derfor 6 ganger mere effektivt enn et Standardfilter.

Nå bytter Claus filteret sitt hver sjette måned for å holde partiklene og luktplagene ute. Siden det har han ikke hatt noen problemer med naboens vedovn. Filterhuset har fulgt med og målt partikkelnivået hos Claus i løpet av årene for å følge utviklingen.

I januar 2019 fik Claus et nyt SafeAir Plus filter i anlegget sitt – de helt ferdigutviklede filtrene – tilsvarende de filtrene vi selger i nettbutikken våres nå. Etter det kunne Claus fortelle at han umiddelbart etter monteringen av det nye SafeAir Plus filteret merket en klar forskjell – også fra tidligere testversjoner av filteret.

Prosessen med Claus har vært til stor hjelp for både Claus og Filterhuset. De data vi fikk samlet inn fra Claus' bolig har hjulpet Filterhuset med utviklingen av våres fineste filtre – SafeAir og SafeAir Plus.

Leser neste